Kontrola uživatelského oprávnění a přístupů (GRC)

Kontrola uživatelského oprávnění a přístupů (GRC)

Dostaňte pod kontrolu oprávnění uživatelských účtů tak, aby neomezovala činnost zaměstnanců v plnění pracovních úkolů/povinností.

Kontrola oprávnění uživatelských účtů se stává prioritou i s ohledem na rozmanitost informačních systémů potřebných pro každodenní činnost.

SAP GRC Access Control je primárně zaměřen na uživatele, na nastavení jejich oprávnění a řízení celkového přístupu do vnitropodnikových systémů. Proaktivně chrání citlivé informace a předchází podvodům či omylům díky automatizované kontrole rizik.

Získejte pevnou kontrolu nad uživateli a jejich oprávněním napříč IT systémy v souladu s konceptem SoD a zabraňte tak chybám, popřípadě podvodům.

SAP GRC Access Control je primárně zaměřen na uživatele, na nastavení jejich oprávnění a řízení celkového přístupu do vnitropodnikových systémů. Proaktivně chrání citlivé informace a předchází podvodům či omylům díky automatizované kontrole rizik.

Hlavní přínosy SAP GRC Access Control:

  • Lepší ochrana informací a prevence proti zločinům díky automatické eliminaci rizik v oprávnění spolu s prosazením SoD (Segregation of Duties) napříč aplikacemi a odděleními
  • Optimalizace činností IT a Security oddělení pramenící ze správy oprávnění (automatizace řízení přístupu s využitím workflow, atd.)
  • Zrychlení a zjednodušení kontroly uživatelských oprávnění díky nastavení KPI a jejich přehlednému vyhodnocování

SAP GRC Acces Control (SAP GRC AC) vám umožní zejména přiřazovat oprávnění uživatelům v souladu s konceptem SoD, jehož cílem je rozdělit kritické úlohy a obchodní operace mezi více lidí tak, aby nedošlo k chybám a omylům. Tyto chyby a omyly mohou mít velmi nepříznivý dopad na celou společnost.

Při implementaci SAP AC se soustředíme zejména na vyloučení kritického oprávnění uživatelů a následně při dalším provozu zajišťujeme, aby nedošlo k přidělení takového oprávnění, které by mohlo dovolit v důsledku chybné a neúmyslné operace vytvořit finanční ztrátu společnosti, nebo poškodit její dobré jméno, nebo umožněnit podvodné jednání, nerbo chromit obchodní procesy, které jsou pro společnost životně důležité.

Image title