SAP BPC 10.1 for NW

SAP BPC 10.1 for NW

SAP BPC je doplněk k SAP NW BI. Slouží jak k vytváření plánů a forecastů, tak pro zadávání očekávané skutečnosti.

Obsahuje řadu doplňkových funkcí pro dynamický reporting a formátování v rámci MS Excel, dále podporu plánovacích workflow a sadu předdefinované business logiky pro oblasti plánování a finanční konsolidaci (např. automatické měnové konverze, eliminace vzájemných vazeb, forecastingové funkce). Základním klienským nástrojem je MS Excel s doplňkem BPC, který slouží pro pořizování dat, reporting a spouštění operací na serveru. Administračním rozhraním je web-konzole umožňující definici a změnu datového modelu, definici oprávnění a plánovacích procesů.

SAP BPC Classic Model

V rámci klasického modelu jsou v SAP Netweaver BI vytvořeny separátní datové kostky a objekty SAP BPC. Objekty je možné replikovat na základě již existujících objektů SAP BW, nelze však přímo použít již existující charakteristiky a hierarchie. Zajímavostí je možná změna vybraných hierarchií nebo doplnění nových kmenových dat do charakteristik. Klasický model je více orientován na klíčového uživatele a umožňuje mu měnit vybrané části datového modelu.

Naplánovaná Data je možné přenášet zpět do standardních objektů SAP Netweaver BI a dále použít pro reporting.

SAP BPC Unified Model

Zákaldním předpokladem unifikovaného modelu je systém SAP BW on HANA. V unifikovaném modelu můžeme přistupovat přímo k základním objektům SAP BW, je tedy možné přímo zapisovat do standardních info-providerů a používat standardní charakteristiky a jejich hierarchie bez nutnosti jejich replikace. V tomto případě administrační konzole SAP BPC neumožňuje změnu sdílených objektů, nadále však zůstává možnost měnit nově vytvořené charakteristiky nebo k nim přidávat nové elementy. Reálným použitím Unified modelu je např. sdílení číselníku nákladových středisek, kdy tento číselník uživatel nemůže nijak upravit z administrativního prostředí SAP BPC. Je však možné přímo zapisovat verze plánu do modelů s aktuálními daty.

Serverová část

SAP BPC se instaluje jako add-on aplikačního serveru SAP NW BI. V rámci instalace  je vytvořen základní aplikační set, ze kterého se následně vychází při tvorbě modelu. Aplikační set v BPC odpovídá skupině infoproviderů, ke kterým jsou definována jednotná oprávnění. je samozřejmě možné vytvořit více aplikačních setů.

SAP BPC má vyšší nároky na paměť aplikačního serveru, konkrétní sizing je nutné posoudit podle požadované funkcionality a počtu přistupujících uživatelů.

Transporty mezi vývojovým, testovacím a produkčním prostředím probíhají shodně jako transporty u SAP NW.

Klientské nástroje

Funkci tlustého klienta plní doplněk k MS Excel. Je podporována 32bit a 64bit verze MS Excel 2013, 2010 a 2007. 64bit verze je podporována s několika omezeními. MS Office 365 není zatím podporován.

Základní funkce klienta:

  • EMP klient
  • Možnost připojení k SAP BPC, tvorba a sdílení vstupních formulářů a výstupních šablon
  • Volba modelu a přepínání mezi modely
  • Kontextové menu pro volbu prvků v dimenzích modelu
  • Možnost vstupu komentářů
  • Možnost distribuce vytvořených šablon formou emailu
  • Data manažer
  • Spouštění datových balíčků pro správu dat
  • Definice datových balíčků
  • Definice a správa konverzních souborů