SAP EWM add-ons (5.): Optimalizace RF příjmu

SAP EWM add-ons (5.): Optimalizace RF příjmu

Zásadní zrychlení a zjednodušení procesu příjmu pomocí mobilní aplikace

Místo 7 stisků tlačítka na příjem jedné manipulační jednotky jen 1

Proces příjmu se snažíme pro maximální efektivitu řešit přímo na mobilním terminálu (tzv. RF - Radio Frequency). Skladník tedy nepracuje s počítačem, pouze se čtečkou, pomocí které pořizuje údaje o fyzickém stavu přijímaného zboží.

Zpracování příjmu je stěžejní a jeho hladký průběh podmiňuje rychlé uskladnění a tedy použitelnost zásoby pro expedici. Zboží přichází od dodavatele často na míchaných paletách a není ho vždy možné identifikovat skenováním EAN. Je potřeba zboží rychle identifikovat, doplnit k němu potřebné atributy (množství, šarže, expirace, sériová čísla) a určit způsob balení.

Proces příjmu se opakuje tisíckrát, pořád dokola. Stačí tedy i malé zjednodušení a je snadné dosáhnout výrazného zrychlení, v neposlední řadě i minimalizace chyb uživatele.


Business case

Standardní aplikace pro příjem pomocí mobilního teminálu je navržená poměrně obecně tak, aby podporovala procesy v různých odvětvích. Z našich zkušeností v retailu i výrobní sféře ale víme, že nutí pracovníka ke zbytečným krokům a postrádá prvky přehlednosti a ergonomie. V neposlední řadě neřeší některé důležité procesy, které naši zákazníci opakovaně požadují.

Čtečkový příjem má svoje nepříjemné vlastnosti, např.:

 • Jeho zpracování je rozložené na 6 obrazovek aplikace
 • Je zapotřebí stisknout až 7 tlačítek na touch screen terminálu
 • Neumožňuje výběry hodnot pro pole jako šarže, typ obalu apod.
 • Pokud nelze skenovat EAN zboží je komplikované pořízení položky
 • Neumožňuje příjem míchané manipulační jednotky (do verze 2023)

MIB:řešení

Naše úpravy v aplikaci příjmu zásadně zkrátily, zrychlily a zpřehlednily jeho zpracování:

 • Pouze 4 obrazovky v procesu příjmu místo 6
 • Příjem druhé a další položky v rámci stejné dodávky probíhá už jen na jedné jediné obrazovce (místo standardních 4 obrazovek)
 • Minimalizovaný počet tlačítek nutných k dokončení příjmu
 • Pokud nelze skenovat EAN zboží existuje drop-down výběrový seznam otevřených položek s možností rychlého hledání např. podle části názvu zboží
 • Kontrola zadaného množství oproti otevřenému ihned a ne až po zadání typu balení
 • Kontrola jednotlivého načteného sériového čísla ihned a ne až při uložení celého seznamu
 • Start aplikace pro kontrolu kmenových dat při příjmu nového artiklu
 • Automatizace návrhu typu manipulační jednotky
 • Možnost vytvoření míchané manipulační jednotky pro snadnější následné uskladnění
 • Operace uzavření příjmu – tedy zachycení situace, kdy skladník již všechno fyzické množství spočítal. Tato operace ve standardním příjmu zcela chybí. V ten okamžik provedeme kontrolu kompletnosti množství a případně umožníme automatickou korekci položek přijímané dodávky.
 • Možnost příjmu poškozeného zboží do blokované zásoby


Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.