SAP licence

SAP licence

Vyznat se ve složité licenční politice je de facto umění.
A v právě v něm držíme - i díky vám, našim zákazníkům - „zlatou medaili“. Již přes 10 let.

Licence SAP

Ceník společnosti SAP SE má v současné době více než 1000 položek a každého čtvrt roku se mění. Jedná se o mimořádně komplexní problematiku, vyžadující značnou odbornou zkušenost.

Každé čtvrtletí se proto pečlivě věnujeme studiu nových principů a položek, abychom o nich mohli přesně a rychle informovat naše obchodní partnery. Vhodná (re)kombinace produktů a uživatelů může přinést významné úspory, a to jak v době iniciálního pořízení, tak dokoupení.

Dále platí, že je důležité, aby licenční smlouvy byly nastaveny způsobem, který minimalizuje riziko porušení pravidel (třeba neúmyslné) v budoucnu. Nabízíme ojedinělou službu na poradenství a audit stávajících licenčních SAP smluv.

Údržba

Kdo říká „licence“, říká zároveň „Údržba softwaru SAP“. Tato složka, která představuje nezanedbatelný finanční náklad, je v naprosté většině případů zákazníky vnímána jako „nutné zlo“. Pomůžeme vám ho obrátit ve váš prospěch tím, že důsledně pohlídáme, aby vámi nakoupený software neležel ladem, nýbrž byl maximálně efektivně zapojen. Tím se zvýší efektivita vámi vynaložených prostředků. Je velice důležité pochopit a především prakticky využívat možnosti v této oblasti.

SAP partner, který chce prodávat služby údržby, by měl mít certifikaci SAP Partner Center of Expertise. Dle současných pravidel společnosti SAP je proces certifikace nutno opakovat každé dva roky. V roce 2001 jsme se stali jedním z prvních nositelů této certifikace v ČR a od té doby si ji úspěšně držíme.