Zlatý Mibcon čili o novém partnerském modelu SAP

Zlatý Mibcon čili o novém partnerském modelu SAP

Společnost SAP celosvětově změnila s platností od 1.9.2015 partnerský model. Změna přichází po celých 10 letech.

Změna partnerského modelu (SAP PartnerEdge) je chápána jako významný krok k posílení a zvýšení transparentnosti partnerské sítě především v oblasti prodeje licencí. Nyní si partner může vybrat mezi čtyřmi typy modelů: Build, Sell, Service a Run na základě jeho zaměření.

Partnerství má nově tři úrovně: Silver, Gold a Platinum. Všichni současní Bronz partneři získávají status Silver. Společnost MIBCON je v rámci ČR partnerem SAPu na úrovni GOLD, a navíc je součástí nadnárodní organizace UnitedVAR, která nyní získala celosvětově úroveň Platinum.

Komentář Jana Holíka, ředitele Mibcon:

„MIBCON vnímá, že status partnerství nehraje v rámci výběru informačního systému v ČR a SK tak významnou roli jako jinde. Myslíme si, že je to škoda - nikoli proto, že máme jeden z nejvyšších možných statusů, i když jsme na to samozřejmě hrdi. Ve světě totiž tato speciální oborová klasifikace usnadňuje rozhodování mnoha společnostem a pomáhá jim efektivně se orientovat na trhu. V Česku nejspíš hraje roli menší lokální osvěta, způsob vyjednávání konkrétního obchodního případu a snad i mentalita.

Je proto třeba vysvětlovat, jaké garance zákazníkům certifikace nabízí - velký počet certifikovaných poradců a tedy i produktů, správné nastavení interních procesů a řadu vysoce specifických odborných dovedností. Partneři s vyšší úrovní partnerství musí vynakládat v průběhu roku nemalé investice a dodržovat přesně daná pravidla. Společnost SAP totiž každý rok provádí „audit“ partnerů a naplňování podmínek pro přidělení statutu s tím, že ho může i odebrat či snížit.

Získání a obhájení statutu je de facto náročným a permanentním testem kvality služeb poskytovatele informačního systému. Zlatý, resp. platinový status proto významně zvyšuje pravděpodobnost, že zákazník jedná s partnerem, který má určitou kvalitu a je schopen dostát závazkům spojených s implementací nebo při prodeji licencí."

Mohlo by vás zajímat