SAP S/4HANA Cloud Public Edition a jeho přínosy pro výrobní odvětví

SAP S/4HANA Cloud Public Edition a jeho přínosy pro výrobní odvětví

SAP S/4HANA Cloud Public Edition je pokročilý ERP systém navržený tak, aby podporoval všechny klíčové aspekty výrobních procesů. Využívá sílu cloudových technologií a pokročilých analytických nástrojů, aby poskytoval robustní řešení pro plánování výroby, řízení kvality, procesní a diskrétní výrobu, plánování požadavků na materiál a plánování kapacit. Jak?


Plánování výroby

Plánování výroby v SAP S/4HANA Cloud Public Edition je postaveno na základě pokročilých analytických funkcí a integrovaných nástrojů pro řízení výroby, které umožňují efektivní a flexibilní plánování.

 • Integrované plánování: SAP S/4HANA Cloud umožňuje synchronizaci plánování výroby s dalšími obchodními procesy, jako jsou prodej, nákup a logistika, což zajišťuje jednotný pohled na celý výrobní proces.
 • Simulace a analýzy: Umožňuje provádět simulace různých scénářů plánování a jejich dopad na výrobu, což pomáhá při rozhodování.
 • Real-time data: Přístup k datům v reálném čase umožňuje rychlé a informované rozhodování, přizpůsobení plánů na základě aktuálních podmínek a minimalizaci prostoje.


Řízení kvality

Řízení kvality je klíčovým prvkem pro zajištění spokojenosti zákazníků a udržení konkurenční výhody. SAP S/4HANA Cloud Public Edition poskytuje komplexní nástroje pro správu a sledování kvality ve všech fázích výrobního procesu.

 • Inspekční plány a kontrolní body: Umožňuje definovat inspekční plány a kontrolní body pro každý výrobní krok, což zajišťuje, že každý výrobek splňuje požadované standardy kvality.
 • Sledování a analýza: Umožňuje sledovat kvalitu výrobků v reálném čase a analyzovat data z kontrolních bodů, což pomáhá při identifikaci a řešení problémů s kvalitou.
 • Správa neshod: Automatizace procesu správy neshod, včetně detekce, analýzy příčin a nápravných opatření, což minimalizuje dopad neshod na výrobu.


Procesní výroba

Procesní výroba se zaměřuje na výrobu chemických, farmaceutických, potravinářských a dalších produktů, kde je klíčová přesnost a kontrola procesů. SAP S/4HANA Cloud Public Edition podporuje procesní výrobu prostřednictvím robustních funkcí.

 • Receptury a výrobní pokyny: Umožňuje spravovat komplexní receptury a výrobní pokyny, které jsou nezbytné pro přesnou výrobu procesních produktů.
 • Správa šarží: Umožňuje sledování šarží v reálném čase, což zajišťuje plnou trasovatelnost a kontrolu kvality v každé fázi výroby.
 • Integrace s laboratorními systémy: Umožňuje integraci s laboratorními systémy pro automatizované testování a schvalování materiálů a produktů.


Diskrétní výroba

Diskrétní výroba se zaměřuje na výrobu jednotlivých položek nebo malých sérií produktů, jako jsou automobilové díly, elektronika nebo strojní zařízení. SAP S/4HANA Cloud Public Edition poskytuje nástroje pro efektivní řízení diskrétní výroby.

 • Konfigurace výrobků: Umožňuje spravovat konfigurace výrobků a varianty, což zajišťuje flexibilitu při plnění specifických požadavků zákazníků.
 • Správa kusovníků: Umožňuje efektivní správu a aktualizaci kusovníků (BOM) pro různé výrobky, což zajišťuje přesnost a konzistenci ve výrobních procesech.
 • Sledování výrobních zakázek: Umožňuje sledovat a řídit výrobní zakázky v reálném čase, což zajišťuje optimální využití zdrojů a minimalizaci prostoje.


Plánování požadavků na materiál

Plánování požadavků na materiál (MRP) je kritické pro zajištění plynulé výroby bez přerušení. SAP S/4HANA Cloud Public Edition poskytuje pokročilé nástroje pro MRP.

 • Automatizované MRP běhy: Umožňuje automatizaci MRP běhů na základě aktuálních dat o zásobách, objednávkách a výrobních plánech, což zajišťuje včasné doplňování materiálů.
 • Simulace a analýzy: Umožňuje provádět simulace různých scénářů MRP a analyzovat jejich dopad na zásoby a výrobu.
 • Synchronizace s dodavateli: Umožňuje integraci s dodavateli pro automatické objednávání materiálů a sledování dodávek v reálném čase.


Plánování kapacit

Plánování kapacit je nezbytné pro zajištění optimálního využití výrobních zdrojů. SAP S/4HANA Cloud Public Edition poskytuje nástroje pro efektivní plánování kapacit.

 • Kapacitní plány: Umožňuje vytvářet detailní kapacitní plány na základě výrobních požadavků a dostupných zdrojů.
 • Simulace a optimalizace: Umožňuje provádět simulace a optimalizovat kapacitní plány pro minimalizaci prostoje a maximalizaci efektivity.
 • Monitorování v reálném čase: Umožňuje sledovat využití kapacit v reálném čase a přizpůsobit plány na základě aktuálních podmínek.

Přečtěte si také:  Efektivní plánování kapacit ve výrobních procesech s podporou systému SAP S/4HANA Cloud Public Edition


Závěr

SAP S/4HANA Cloud Public Edition poskytuje komplexní a integrované řešení pro všechny klíčové oblasti výrobního procesu. Díky pokročilým analytickým nástrojům, automatizaci a přístupu k datům v reálném čase umožňuje výrobcům optimalizovat jejich procesy, zvyšovat efektivitu a kvalitu výroby a lépe plánovat a řídit své zdroje. 


Mibcon jako váš partner pro úspěšnou implementaci SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

Zájemcům o přechod na tento inovativní ERP systém nabízíme bohaté zkušenosti s jeho implementací i znalosti výrobních procesů. Máme za sebou několik projektů úspěšné implementace SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, a to včetně nasazení ve výrobním podniku. Rozumíme specifickým potřebám výrobních podniků a jsme připraveni vám pomoci s každým krokem implementace, od úvodní analýzy po plné nasazení a školení vašeho týmu.

Aktuálně: Webinář pro vás

Zajímá-li vás proces přípravy na přechod do cloudového ERP, připojte se 6. 6. 2024 k webináři s našimi experty. Nese název „Je inovativní cloudový ERP pro vás?“ a dá vám odpovědi na všechny otázky, které vás ve spojení s tímto tématem napadnou.


Image title