SAP HANA databáze pro SAP BusinessSuite

SAP HANA databáze pro SAP BusinessSuite

Není novinkou, že kompletní řešení SAP BusinessSuite podporuje SAP HANA. Podle našeho názoru je relevantní přemýšlet o nasazení od verze ERP 6.0 EHP7.

K inovacím dochází a bude docházet formou evoluce právě pomocí add-ons a rozšiřujících balíčků. Cílem SAP SE je co nejrychleji a nejhladčeji uvolňovat funkcionalitu s minimální narušením současných procesů.

Technicky přechod na novou platformu znamená projekt migrace databáze, a pokud není požadovaná verze, tak i implementaci opravných balíčků (SPS). Migrace primárně nemění žádné procesy. Ty jsou aktivovány příslušnou business funkcí nebo doinstalací zmíněných add-on. Společnost Mibcon je schopna zprostředkovat analytický dokument, který může následně sloužit jako podklad pro rozhodnutí.


Image title

Obr.: Logická architektura SAP BusinessSuite


Co nám prakticky přinese tato výkonná platforma? Především akceleraci klíčových business procesů v in-memory technologii. Již po migraci je možné vidět citelné zrychlení standardních transakcí. K dispozici jsou transakce nové, ukončené sufixem „_H“, které rozšiřují využití, jako například nové možnosti hledání nebo propady (dril-down) na jednotlivé položky dokumentů apod. Dále vznikají transakce a SAP reporty zcela nové s rozšířenou funkcionalitou. Veškerý přehled je možné najít ve specifické SAP note.

Nesmíme zapomenout na SAP Fiori, kde pro více než polovinu aplikací je SAP HANA nutností. Nové uživatelské prostředí je určitě dalším velkým benefitem.

Oblast datových analýz je technologií in-memory ovlivněna zásadně, a to z různých pohledů. Odhlédneme-li nyní od SAP BW on HANA, jsou zásadní změny v této oblasti přímo v systému SAP ERP. Dá se říci, že již výše zmíněné aplikace SAP Fiori přinášejí nový pohled na reporting, a to navíc v kombinaci s procesy. Z hlediska reportovacích nástrojů (Business Intelligence) je to ještě patrnější. Prakticky všechny nástroje z portfolia produktů BusinessObjects umožňují připojení na data ERP systému v reálném čase.  Například uživatel pracující v oblasti financí a controllingu může přistupovat na data z prostředí MS Excel pomocí Business Objects Analysis for OLAP. Možností je však daleko více.

Image title

Obr.:Analysis for OLAP


Poslední oblastí, kterou je třeba zmínit, jsou naopak změny v procesech, funkcionalitách nebo úplně nových řešení. Jde například o MRP on HANA, Pricing on HANA, vyhledávání SAP Search. Ty vyžadují určité nastavení systému, případně migrační scénáře. Úplnou novinkou je pak již uvolněný Accounting Financial add-on, který zásadním způsobem mění datový model finančního účetnictví, controllingu a správy majetku. Podle dostupných informací se připravují i další oblasti, jako je logistika a personalistika. Nutno dodat, že se jedná o alternativní řešení, a je možné se rozhodnout, jakým způsobem bude implementace provedena.

Image title

Obr: Nová aplikace SAP Invoice Goods Receipt Reconciliation


Postupně jsou optimalizovány a rozšiřovány možnosti celé platformy SAP NetWeaver. To má vliv na možnost zvýšení efektivity zákaznického kódu a například využití zabudovaných matematických a statistických funkcí v těchto programech a funkčních modulech.