Měření výkonnosti skladníků v řízeném skladu

Měření výkonnosti skladníků v řízeném skladu

Hledáte řešení pro zvýšení výkonu skladníků? Máme odpověď.

Jak měřit a optimalizovat výkon skladníků

Za nárůstem efektivity skladu často nestojí jen zavedení systému řízení skladu a automatické přidělování práce. Nutnou podmínkou je také promyšlený reporting a systém hodnocení výkonnosti konkrétních skladníků. Ze zkušenosti mohu říct, že už jen samotné zavedení takového reportingu a norem má pozitivní psychologický dopad, který vede k přibližně 20% nárůstu efektivity.

Hodnocení práce ale musí stát na definici férových norem pro všechny jednotlivé činnosti ve skladu. 

Nastavení důvěryhodných norem v řízení skladu

Teprve tehdy, jsou-li normy nastaveny opravdu férově, je skladník ochoten připustit, že je jeho výkon hodnocen správně a spravedlivě. Až poté bude systému automatického přidělování práce plně důvěřovat. 

Zjistí totiž, že neexistuje nějaká „lepší“ skladová zakázka, kterou by si z fronty vybral případně ručně. Uvědomí si, že za každou bude ohodnocen správně, se zohledněním její obtížnosti. Stejně jako bude stejně ohodnocen za úklidovou činnost, která vůbec skladovou zakázkou dokumentována není.

Zmapování skladových procesů a činností jako základ pro normování

Základem správného hodnocení je podchytit pokud možno všechny prováděné procesy ve skladu a definovat pro ně normy, plán. To je samozřejmě velký oříšek, bez ohledu na nástroj, který umožňuje potom normy aplikovat a porovnávat.

Ze zkušenosti mohu říct, že analýza dat provedených skladových zakázek, jejich segmentace a odvození vhodných vzorců pro jejich normování je asi nejobtížnější část úkolu.

SAP Extended Warehouse Management (EWM) nabízí Labor Management

SAP EWM jako řešení pro řízení skladu pomáhá s definováním norem a procesů poměrně mohutným nástrojem, který se jmenuje Labor Management.

Pomocí něj je možné naplánovat pro každou skladovou zakázku její celkové plánované trvání. Tedy ne jen často nesprávně používaný počet položek, množství apod.

Výslednou plánovanou veličinou je čas, trvání, které se skládá z: 

 • přípravného času
 • času plánovaného pohybu skladníka mezi lokacemi 
 • časů na provádění jednotlivých úkonů při zpracování položek zakázky

Příklad:

Image title

 

 Pro správný výpočet plánovaného času pohybu je nutná definice:

 • skladového layoutu v systému XYZ
 • průjezdních tras mezi regály
 • typů manipulační techniky a jejich rychlostí

Pro normování času provádění jednotlivých úkonů lze použít celou škálu podkladů, jako je:

 • typ skladu, kde se činnost provádí
 • počet položek zakázky
 • množství položky v základní (KS) nebo alternativní měrné jednotce (KAR, PAL,..)
 • hmotnost nebo objem položky
 • typ obalu, manipulační jednotky
 • fixní čas

Výsledkem je, že každá skladová zakázka má poměrně přesně stanovenou časovou náročnost.

Využití přesného stanovení kapacit pro skladové činnosti

Díky definování časové náročnosti dokážeme mj. určit, kdy se na takové zakázce musí nejpozději začít pracovat, aby bylo její dokončení zajištěno v plánovaný termín. Zejména v expedičním procesu totiž jednotlivé kroky (picking, balení, konsolidace, přistavení a nakládka) musejí velmi hladce navazovat, aby se zabránilo úzkým místům.

Za tuto mravenčí práci nás pak systém odmění aktuální informací o celkovém trvání plánované práce, potažmo o počtu pracovníků, které na různé činnosti v různých oblastech skladu budeme potřebovat.

Image title

 Při provádění skladové zakázky se aktualizuje plán podle skutečného výchozího místa, odkud skladník k počátku zakázky jede, a jeho skutečného typu manipulační techniky. Proti tomuto aktualizovanému plánovanému trvání se pak vyhodnocuje skutečné trvání a tím skladníkova efektivita (viz obr. níže). Lze definovat různé korekční koeficienty, např. pro brigádníky.

Image title

 

Výsledná data o efektivitě skladníků umíme zobrazovat přímo ve skladu, ideálně formou vhodných dashboardů nebo přehledových tabulí. Skladník díky tomu získá možnost porovnávat svoji výkonnost s kolegy – v reálném čase. Případně může přímo na mobilním terminálu vidět vyčíslení své efektivity a z toho vyplývající odměny.

Image title

 

Vsaďte na naše zkušenosti – rádi vám pomůžeme

Vyhodnocování efektivity je výborný nástroj už pro samotné její zvyšování. Systém SAP EWM nabízí pro tuto oblast opravdu silný nástroj a máme s ním praktické zkušenosti z reálných zakázek. Definice systému vyhodnocování je sice náročná, ale vyplatí se, protože umožňuje získat řadu užitečných výstupů (viz grafika níže).

Image title