SAP HANA

SAP HANA

HANA je ukázkou, kdy technologie předběhla potřeby uživatelů. Aplikací jednotlivých scénářů se zabýváme několik let. Může HANA pomoci i vám?

Jedna z mnoha definic SAP HANA říká, že se jedná o in-memory datovou platformu provozovanou u zákazníka nebo v cloudovém prostředí. Je otázka, co si pod tím konkrétně představit. Nabízí se více pohledů.

Zjednodušeně řešeno se jedná o velice výkonnou databázi, která je schopna zpracovávat veliké množství operací, aniž by jí záleželo na tom, zda se jedná o databázový zápis, čtení nebo složitý výpočet. Toto je však výrazně omezený pohled, který neříká nic o jejích skutečných výhodách
a přidané hodnotě.

SAP HANA nabízí ucelenou platformu od správy databáze, přes datové modelování až po knihovny matematicko-statistických funkcí, které přinášejí schopnost zpracovávat data a informace v reálném čase a procesu. Velikou výhodou je integrované vývojové prostředí pro tvorbu aplikací.

Většina lidí si výše uvedené schopnosti spojí s využitím technologie v oblasti analytických služeb a reportingu. Bezesporu se jedná o nástroj schopný vytvářet kompexní datové skady a zpracovávat jakékoliv objemy, včetně Big Data, přičemž datové sklady je možné „psát“ a tvořit standardním způsobem, nebo implementovat SAP BW on HANA. Obě řešení jsou z business pohledu rovnocenná a liší se především ve správě datových modelů.

SAP HANA jako databáze pod SAP ERP, nově pod označením S/4HANA, přináší kromě zrychlení jednotlivých transakcí další změny a novinky, jak na úrovni procesů, tak celých modulů. Stávající zákazníci se nemusí obávat migrace na tuto platformu, protože strategie společnosti SAP je vývoj nedestruktivní metodou. V praxi to znamená, že veškerá stávající funkcionalita systému je zachována, a že je možné se rozhodnout, zda využijeme nových vlastností, či nikoliv. To samé platí pro nové zákazníky, kde Mibcon doporučuje SAP HANA jako primární databázi. Příkladem je kompletně přepracovaná oblast financí, controllingu a majetku označovaná SAP Simple Finance. Po několika desítkách let se mění vnitřní uspořádání tabulek a některých procesů. Cílem je snížit duplicitu dat, a tím zabezpečit tzv. jednu verzi pravdy“ a poskytnout nové typy aplikací kombinující transakce s analytickými schopnostmi. Jako uživatelské prostředí pak slouží Fiori aplikace dodávané pro jednotlivé moduly. 

Neméně zajímavým prvkem je využití SAP HANA pro vývoj aplikací. Tím se stává platforma zajímavou pro veškerou vývojářskou komunitu, i v případě, že nemá se SAPem žádné zkušenosti. Jedinou změnou je nutnost začít při psaní kódů přemýšlet „novým“ způsobem. Některé zažité metody jako napočítávání dat, pomocné tabulky atd. ve většině případů ztrácí smysl.

Z technologického hlediska je řešení postaveno a nabízeno jako tzv. appliance na specifickém certifikovaném HW a vlastním software SAP HANA. V oblasti HW si je možné vybrat prakticky ze všech předních HW dodavatelů. Pro určité scénáře existuje možnost využít cloudové služby.
I proto budujeme pro naše zákazníky privátní cloudové centrum.